2021. október 31., vasárnap

HALOTTAK NAPJA A PÁTERNOSZTERBEN

 A képek Guadalajarában és a közeli Ajíjicben készültek 2012-ben, a szöveg pedig a Páternoszter című regény ideillő részlete.

           Anya migráns lett odaát. Én meg talán itt vagyok az. Migráns, aki egyszerre emigráns is. Az elhagyott ország szemszögéből kivándorló, a megcélzott ország felől nézve bevándorló, akit bizalmatlanul méregetnek mindegyikben. Valódi kapcsolata nem volt a mexikóiakkal, használta a buszaikat, kibetűzte a plakátokon a torreádorok nevét, olykor aláírta a corridák betiltását követelő íveket (talán más lapokat is aláírt, mert szégyellte bevallani, nem érti, mit követelnek bennük), és megtanulta (leginkább miattam tanulta meg), mire valók az Európában ismeretlen gyümölcsök, és hogyan kell bánni velük. Pitaja, maracuja, guava, csillaggyümölcs… A mindennapi érintkezéshez szükséges locsi-fecsiből azonban – úgy mondták, charla –, amely Ciudad de Mexico lakói számára oly alapvető, mint a levegővétel, kimaradt. Észre kellett vennie, hogy lelassítják a beszédüket, kicsit fel is hangosítják, hogy értse őket, hogy egyszerűbb szavakat válogatnak, hogy a testbeszéddel is próbálnak segíteni, de épp az ilyen jó szándékú gesztusokkal tették reménytelenül idegenné. Ha volt is a városban magyar kolónia, nem kereste a kapcsolatot velük, igaz, ők sem találtak rá. Egyetlen esetre emlékszem, amikor egy ottani magyarral való találkozás örömet okozott neki. Azért írom, hogy magyarral, mert az illető hölgy így nevezte magát – húngara –, holott igencsak törve beszélte a magyart, és a kinézete sem utalt a származására, ráncos barna indiánarca mégis könnybe lábadt, ahogy a beszédünket meghallva utánunk eredt. Día de los Muertos volt, halottak napja, az anyám által csak nagypiacnak hívott Mercado Cozme del Razo csontvázdíszletei közt bolyongtunk. Igen, magyarok vagyunk, mondta Amaya, így mondta, többes számban, de főleg nagypapa az, gyertek el, most épp lehet találkozni vele.

A nagypapával való találkozás elé egy kis történelmi magyarázatot kell illesztenem. Vendéglátóink is megpróbálkoztak vele, mire megérkeztünk a Coyoacán városrészben álló kétszintes házhoz (a földszinten autóbontó), már vagy negyvenen vártak ránk, de mivel nagyon rossz magyarsággal, ráadásul egymás szavába vágva próbáltak beavatni bennünket közös történelmünkbe (hiába bizonygattam, hogy nekem spanyolul is mondhatnák), hosszú időbe telt, mire megértettük, illetve még hosszabb időbe, mire kiderült, a bemutatni kívánt nagypapa érkezésünk óta ott állt előttünk a nagyszoba közepén terpeszkedő háromszintes oltár legtetején, pálmalevél boltív alatt, émelyítő szagú cempasúchitl virágok közt, egy kiszínezett fénykép formájában. Bigote húngaro, magyarázta valamelyik büszke leszármazott. Díjnyertes bajusz. A történet veleje – részletesebben is el lehetne mondani – a következő. A leghosszabban uralkodó magyar király és osztrák császár, Ferenc József trón nélkül maradt öccse, Habsburg Ferdinánd Miksa (Max, ahogy bátyja hívta) 1863-tól Mexikó császára lett. Benito Juárez köztársaságpárti felkelése azonban hamar megdöntötte uralmát, megfosztották trónjától, és 1867-ben kivégezték. A történetet az európaiak Manet festményeiről (legalább négyszer festette meg), a mexikóiak meg a feltámadó császár legendájából ismerik. Az oltáron mosolygó nagypapa ahhoz a hadsereghez tartozott, amelyik Miksát a kudarcba fulladt mexikói kaland során elkísérte. Osztrák és belga katonák mellett (Miksa felesége, Sarolta a belga király lánya volt) ezerkétszáz magyar huszár volt a Veracrúzba érkező csapatban, köztük Orsós Rafael bácsi, aki ugyan megsebesült valamelyik csatában (esztergált, virágmintás falába a papírcsipkés oltár középső polcán hevert ereklyeként), de túlélte császárát, olyannyira, hogy 1942-ben, éppen a századik születésnapján halt meg, igaz, születési dátumát maga sem tudta pontosan. A rokonok legalább tíz dátumot tartanak számon, de a vitát megelőzendő, mindig november elsején gyűlnek össze. Három indián feleséget élt túl, mindegyik több gyermeket is szült, csupa lányt, így bár a házban bolyongó családtagok folyamatosan cserélődtek, az ötven körüli létszám ottlétünk során végig állandó maradt. Természetesen meg kellett ismerkednünk a feltámadó császár legendájával is. Valójában továbbélőt kellett volna mondani. Akik látták a Mexikóvárosban közszemlére tett holtestet, és jól ismerték Miksa fizimiskáját – Orsós bácsi közéjük tartozott –, azok biztosak voltak benne, hogy egy másik hulla volt a fölállított fadobozban. Azt, hogy Bécsben Zsófia főhercegnő sem ismert rá, talán nem meglepő, hiszen többhónapos huzavona előzte meg fia testének hazaszállítását, ám annak, hogy a Mexikóban maradt magyarok mind kételkedtek, mégis jelentenie kellett valamit. Az álmodozó szemű szőke Miksa, bátyjával ellentétben, szerette a magyarokat, megbízott bennük, személyes testőrségét magyar önkéntesek közül válogatta, szóval olyan emberek nézhették meg a bebalzsamozott hullát (állítólag sebtében és igencsak pancserül balzsamozták be), akik sokszor láthatták, amíg élt. Nem halt meg, bizonygatták a coyoacáni leszármazottak is, sőt azt is tudták, hol és milyen álnéven élt tovább, de haláluk percéig őrizték a titkot. Amikor Bigote húngaro halni készült – mesélte rózsafüzérét morzsolgatva Amaya –, magyarul mondta el a Miatyánkot, spanyolul, hogy mit hagy ránk (kilenc lánya egy-egy 99 évre szóló bérletet kapott az América nevű futballcsapat meccseire), és suttogott valamit en lenguaje gitano, talán a császár titkát mondta el, de cigányul már nem értett egyikünk sem.

2021. október 22., péntek

LÁTVÁNYGOMBOLYÍTÓ


Még tíz napig látható a Selyemgombolyítóban rendezett plakátkiállítás. Időközben az Országút lehozta Mecsi Beatrix megnyitójának szövegét. Onnan másolom át ide.

Vigyázat, illúzió!

Régi utcák, macskakövek a lakótelepek árnyékában… Az óbudai Selyemgombolyító ovális épületébe lépve mintha nem egy zárt kiállítótérbe, hanem egy kis térre érkeznénk: felettünk az ég az átriumos udvaron, és a téren plakátok függenek.

Orosz István grafikusművész ikonikus plakátjai: összetéveszthetetlen, gyakran archaizáló formai elemeket idéző, régi fametszetekre jellemző vonalas stílus… Minden plakátja más és más, azonban mégis összetartoznak: az őket alkotó személy, az idén kerek születésnapját ünneplő művész tudományos kutatásainak, szemléletének, képi gondolkodásának tömör, humoros és szatirikus, erős hatású képei.

Orosz István nemcsak a vizuális művészetek területén, hanem az irodalom különböző műfajaiban is termékeny alkotó; idén a könyvhétre több kötete is megjelent, válogathatunk a tudományos jellegű, mégis oldott, informatív stílusban elmesélt érdekfeszítő nyomozásai, esszéi, versei és vaskos regénye között. Munkásságát mégis talán a plakátjain keresztül ismerhetjük és érthetjük meg legjobban. Irodalmi munkáiban is a plakátos gondolkodás közvetlensége, humora és a nézőre kikacsintó tekintete, a „vigyázat, illúzió!” mottója köszön vissza. Ráébreszt, hogy nem minden az, aminek látszik…

A tárlatra válogatott művek mind plakátok, az 1970-es években nagy reményekkel kecsegtető műfajnak, a „huszadik század művészetének” termékei, amelyek még most, a XXI. század derekán is tudnak hatni, és olyan üzenetet közvetítenek, ami túlmutat a reklámozandó, „itt és most” aktualitás műfaján.

Közvetlen és erős vizualitásukkal megdöbbentő, kijózanító, filozofikus, a lábunk alól szőnyegkihúzogató, józanságra intő üzenetek, a művészet mibenlétének szavak nélküli, fejbevágáshoz hasonló magyarázói.

Ha messziről nézzük ezeket a plakátokat, az erős színek és izgalmas formák felkeltve az érdeklődést magukhoz hívogatnak, hogy vegyük őket szemügyre közelről is. Amint viszont a kép közelébe kerülünk, minden megváltozik: beleesünk a kettős képeffektus csapdájába. A kérdés, hogy mit is látunk, az „ott van, de még sincs ott” illúziója izgalommal teli feszültséget kelt, és szinte magához vonz a látvány, hogy több és több időt töltsünk vele, hogy rájöjjünk a nyitjára, hogy mitől tud „átverni” bennünket.

Ezek a képek többek egyszerű optikai illúzióknál, ahogyan Douglas R. Hofstadter állítja Masters of Deception. Escher, Dalí & the Artists of Optical Illusion/A megtévesztés mesterei. Escher, Dalí és az optikai illúzió művészei (2007) című könyvében – amelyben Orosz István művészetével is foglalkozik –: a perceptuális és a konceptuális látvány egy időben való megmutatására tesznek kísérletet.

Orosz István a homéroszi eposz Odüsszeuszának kalandjai közül az egyszemű óriás küklopsszal való találkozásban jó párhuzamot lát a maga művészetével. 1984-ben művésznévként az Utisz (görög ΟΥΤΙΣ, „senki”) álnevet vette fel, azt a nevet, amelyen Odüsszeusz a szemkiszúrás előtt a küklopsznak bemutatkozik, utalva a szem ellen irányuló merényletre, az átverésre, amit Orosz István szinte minden művében a téma szintjére emel.

Milyen vizuális eszközöket használ, hogy a küklopszhoz hasonlóan a plakátok nézői is áldozatul esnek a cselnek? A kiállított plakátok között többféle illúziót is megfigyelhetünk. Bár e sokféle illúziót a művész egységesen anamorfózisokként (az ana- [vissza] és morphosis [változás] görög szavakból alkotott kifejezés) is meghatározza, kitágítva a sajátos látószögből értelmezendő képi műfaj határait, amelynek történetét maga is kutatja.

A Shakespeare korát és alakját felidéző, a Victoria and Albert Múzeum The Power of the Poster/A plakát ereje című kiállítására 1998-ban készített plakáton a rejtett arc illúziójaként Orosz István együtt ábrázolja a Swan Színház Johannes de Witt által megörökített képét és az író arcmását. A témaválasztás és az ábrázolás módja minden szempontból összefonódik. Shakespeare az általa csak perspektíváknak nevezett anamorfózis jelenségét használja hasonlatként 1595-ben II. Richárd című darabja szövegében (az anamorfózis kifejezést csak 1650-ben írta le először erre a jelenségre Gaspar Schott jezsuita). Viszont egy 1620-ban Észak-Európában készült anamorfózis kép tükörhenger segítségével megjeleníthető figurája, egy hegyes szakállas színházi ember modellje akár Shakespeare is lehetett…

A képben elrejtett arc illúziója Orosz István egy másik Shakespeare-drámához készült plakátján is feltűnik (Lear király, 2014).

A rejtett arcok műfaja már Leonardo da Vinci (1452–1519) Giorgio Vasari által lejegyzett életrajzának (A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete, 1556) egy korai epizódjában is megjelenik, amikor kígyók, békák, denevérek falapra applikálásával készítette el a Perszeusz pajzsán megjelenő Medúza-fő képét. Ez a kép egy firenzei kereskedő révén egy milánói herceg gyűjteményébe került, és tán nem véletlen, hogy a leghíresebb festő, aki a tárgyakban elrejtett arcok mestere, épp a Milánóból indult Giuseppe Archimboldo (1526–1593) lett. A huszadik században Salvador Dalí (1904–1989) még tovább fokozta a kettős látványban rejlő lehetőségeket, amit paranoia-kritikának nevezett el, és amelyeken nemcsak a természeti formákban rejtett el és sejtetett arcokat, hanem képein művészet- és kultúrtörténeti utalásokkal is játszott. Az Orosz István plakátján megjelenő fás-bokros vidékből kirajzolódó arc egy másik motívumot is rejt, egy színével kitűnő, fordított koronát, utalva a színdarab témájára.

A rejtett arcokon kívül a plakátokon gyakran olyan valóságosnak tűnő, de közelebbről megvizsgálva mégis lehetetlen helyzeteket láthatunk, amelyek ugyan térhatásúnak ábrázoltak a képeken, mégsem lehetne őket háromdimenziós világunkban megépíteni (hacsak nem úgy, mint a japán Shigeo Fukuda [1932–2009], aki plasztikáiban erre tett kísérletet, habár e művek csak egyetlenegy nézőpontból keltik fel az illúziót).

A képi paradoxonokkal nemcsak művészek, hanem matematikusok sora is foglalkozott, és kölcsönösen termékenyítették meg tudós- és művész-

társaik képzeletét, mintegy hidat képezve művészet és tudomány között, ahogy azt a rendszeresen megrendezett Bridges/Hidak nemzetközi konferencia is célul tűzte ki, összekapcsolva matematika és művészet képviselőit, a határterületeken való közös munkára sarkallva és inspirálva egymást. Az egyik ilyen konferencián 2008-ban Orosz István is szerepelt kiállítással: az esemény plakátján a lehetetlen terek holland készítője, Maurits Cornelis Escher (1898–1972) előtt tiszteleg, mintha kútba nézne a világegyetem másik oldalán álló mesterre tekintve vissza.

Az ilyen, síkban hihetőnek, de térben nem megvalósíthatónak tűnő szerkezetek ábrázolása már 1480 körül megjelent az úgynevezett Házikönyv Mestere néven nevezett szerző Szerelmesek kertje című metszetén, amelyen Orosz István véleménye szerint az ott látható „lehetetlen kapu” ábrázolása nem ügyetlenség, hanem már akkor tudatos döntés eredménye lehetett a kép mondanivalójának érzékeltetésére.

A XIX. századtól kezdve újabb és újabb optikai illúziót keltő formákat alkottak művészek és matematikusok. A Thiéry-hasáb (1895) Victor Vasarely (1906–1997) munkásságára tett nagy hatást, a Schröder-lépcső (1858), a Necker-kocka (1932), a Blivet vagy ördögfarok, ahol két rúd hárommá változik, a Kulpa-hasáb (1983), a Shepard-kerék (1990) és a Penrose-háromszög (1958), amelynek létrehozásához éppen Escher adta az inspirációt, mind-mind népszerű optikai illúziók, de a kiállított Orosz István-plakátok között több más hasonló, reális hatást keltő, ámbár lehetetlen ábrázolás is megjelenik.

A 2009-es székesfehérvári kiállítását reklámozó, hirdetőoszlophoz támaszkodó létra nem tudni, melyik oldalról is dől az oszlopnak (Plakátok, Orosz István kiállítása, 2009), a római Pantheon kupolája látszólag gömbnek tűnik, csak művészettörténeti tudással korrigáljuk a látványt (Róma, 2010). A West Side Story plakátján pedig nem egyértelmű, hogy a kalitkába zárt galambok egy udvarra néznek egymás felé, vagy az utcasarkot nézik, és nem is láthatják egymást? (Leonard Bernstein: West Side Story, 1996). Az efféle képi paradoxonoknak láthatjuk, mekkora szerepe van a mondanivalóban, nem csupán öncélú játékok: kiagyalt képek, pontosan célzó telitalálatok. A szójátékok (Global warning, global warming/Globális figyelmeztetés, globális felmelegedés, 2002), a babiloni oroszlándomborműre vetülő Miki egér fenyegető árnya által keltett erőteljes vizuális üzenet (Irán, 2005) és a Dániában bemutatott Plakátok Magyarországról rendezvény plakátján belül egy szétszakadó papírt összefogni kívánó, kettévágott emberalak feszültségkeltő megjelenítése (2001) olyan erős képi jelek, amelyek többet mondanak minden szónál. Ahogy azt Orosz István vallja: „A jól kieszelt és megrajzolt kép egy pillanat alatt képes megvilágítani olyan tartalmat is, amit leírni, elolvasni csak hosszú idő alatt lehetne.”

A plakátos gondolkodás, a tömörség, a jelképekben való fogalmazás, a különleges színhasználat, az optikai effektek bátor kihasználása, a léptékváltás adta lehetőségek és az elementáris cinkosság, ami a plakát rajzolója és nézője között létrejön, figyelmeztet a kép természetéből fakadó, eredendően illuzórikus voltára: felébreszt, leleplez, és megmutatja az igazságot: „Vigyázat: mind csak illúzió!”

2021. október 9., szombat

ARTKALAUZ


Azért illesztem ide az Artkalauzban megjelent interjút újra, mert az ott megjelent információ megváltozott, mégsem zár be a kecskeméti kiállítás október 17-én, hanem egészen decemberig fönn marad. Ide tessenek kattintani az Artkalauzolához. Köszönet az írásért Lantos Anikónak!

2021. október 8., péntek

BÁLNA ÉS SELYEMGOMBOLYÍTÓ

Az Art Market ezúttal a Bálnában lett megrendezve, Kemál galériájával az ankarai  Güler Sanattal, ha jól számolom, már ötödször veszek részt rajta. Deszkametriák, az Orr című rinós rézkarc és a Zombi Lenin könyves változata. Vasárnapig lesz nyitva, hétfőn pedig Óbudán, a Selyemgombolyító épületében Látványgombolyító címmel nyílik kiállításom.