2015. június 17., szerda

KIÁLLÍTÁS OROSHÁZÁN

Párizs és Orosháza. Justh Zsigmond városai. Az előbbiben már kiállították a munkáimat, nem is egyszer. Orosházán csütörtökön nyílik az első kiállításom. Justh olvasgatásával készülök. Semmit sem ismertem tőle korábban. Élethossza éppen kétszer férne bele az enyémbe. Úri dilettáns, írják róla, de azt is, hogy a huszadik századi magyar irodalmat ő vezette föl. Dandy, Krisztus-fejjel – Lőcsei Gabi mondja róla. Párizsban Sarah Bernhardt vacsoravendége, bejáratos Munkácsyékhoz, otthon, orosházi parasztjaival tolsztoji színházat csinál. Maradjunk a képzőművészetnél, kijegyzetelem, mit ír Munkácsyról, hátha passzol lábjegyzetként az újkeletű Munkácsy-recepciókhoz: grosse race (durva fajta). Primitív ember, két-három századdal van elkésve, s ezért hatott itt annyira. Művei a spanyolok korából valók anélkül, hogy azok modorát tökéletesen átvette volna… Mint ember: jó, kedélyes férfi, semmi briliáns tulajdon. Érdekes hallgatás. Magyarul elfelejtett, s franciául nem tanult meg. Ez utóbbi lacune-je (hiányossága) meg fütyülése (magasan száll a daru stb.) teszi őt a legnagyobb hazafivá.… nem tudja érzéseit szavakba foglalni, s így nem érdekes az, amit mond… végül belemelegszik, s elfütyüli zongorakíséretem mellett a "Nagypénteken mossa holló a fiát" s még pár más nótát. Ha fütyül, akkor érzem meg leginkább egyéniségét, amely komor, nagyszabású, de filozófikus, nervózus mélység nélkül….  Kérdezősködik, kik a mai kiválóbb írók (abszolúte nem ismer ti. az újak közül senkit). A költők közül felemlítem Reviczkyt, Kiss Józsefet, az elbeszélők közül a "modern" gárdát, egyeseknek, így Gozsdunak még nevét sem hallotta. Patent hazafiság. De nemcsak az írókkal, a festőkkel is így van, alighogy tudja azt, hogy Feszty, Spányi festenek…. nem olvasott semmit Flaubert-től, attól fél, hogy nem értené meg…. Mad. de Munkácsy: lármás és snobish…  La femme tambour. Munkácsy életében és művészetében az oly szükséges nagydobot képviseli.…Néhányszor Munkácsyné gurul el mellettem, még a harmadik szalonba is hallani nyers, durva hangját …. egyszerre csak Singer, vagy Smith vagy valami ilyenféle nevű urat jelentenek be. Madame de Munkácsy elébe szalad, megragadva kezét így kiált fel: Nahát, ön a huszadik vendég, aki már megérkezett, és az első, akinek nincs nemesi rangja!

A kiállítás egyébként csütörtökön, június 18-án délután ötkor nyílik a Városi Képtárban (Orosháza, Thék Endre u. 1.), július 12-ig tart nyitva, majd Gyulára kerül, ahol szintén egy hónapon keresztül lehet megnézni.

Nincsenek megjegyzések: