2015. október 15., csütörtök

SEJTÉSEK ÜRÜGYÉNTegnap délután Szilassi Lajos és Mengyán András barátaimmal összeszedtük az A22 nevet viselő galériában kiállított munkáinkat hazacipeltük őket, de hát a kiállítások nem olyanok, mint a túrósbukták, hogy csak úgy véget érjenek, ez is folytatódni fog - mondta búcsúzásképp Lajos, én meg emlékeztetésképp ideteszek egy írást abból a huszonegyből, ami a Válogatott sejtések című könyvemben olvasható (minden jobb könyvesboltban ott van, de azért tessenek iparodni!), hogy miért épp ezt a Sejtések ürügyén című szösszenetet  választottam, az hamarosan kiderül.

Mi a csuda az az Erdős-szám, és hogy lehet valakinek Erdős-száma? Sokáig nem különösebben izgatott a kérdés, már csak azért sem, mert fogalmam sem volt a létezéséről, következésképp hihetetlen fontosságáról sem lehettek információim. Persze, mióta tudom, hogy van, esz a fene, hogy nekem miért nincs. Most végre megtörni látszik a varázs, és lesz egy, na jó, nem biztos, hogy minden szempontból autentikus, de holmi pszeudo-E-számként azért mégis akceptálható kalkulusom, egy olyan számocskám, amellyel dicsekedni ugyan nem nagyon illő, de azért egyszer egy blogjegyzetben mégiscsak meg lehet említeni. Illetve egyszerűen nem lehet nem megemlíteni. De még mindig nem válaszoltam meg, voltaképpen mi is az Erdős-numerus. Régen a matematikai cikkek zömét egyetlen szerző írta, manapság viszont egyre gyakoribbak a közös munkák. A változás leginkább a híres matekguruhoz, Erdős Pálhoz kapcsolódik, aki arról volt nevezetes, hogy szüntelenül levelezett, telefonált és üzent, sugalmazott, izgatott, sőt provokált, illetve sűrű utazásai során hozta-vitte a legfrissebb híreket, témákat, tételeket és sejtéseket. Szóval kapcsolatban volt mindenkivel, aki számított. Egyszemélyes fészbukként szervezte a matematikai életet. És persze irdatlanul sok cikkben (többnyire társszerzőkkel közös írásban) népszerűsítette azt. Az Erdős-számot a tisztelők találták ki, meg azok, akik az Erdős-kultusz fényéből néhány sugárkát maguk felé akartak irányítani. Az Erdős-szám egy nemnegatív egész, amely azt mutatja, hogy az adott tudós publikálás tekintetében  milyen messze van Erdős Páltól. Erdős Pál Erdős-száma értelemszerűen a 0; valakinek az Erdős-száma akkor 1, ha írt Erdőssel közös cikket; 2, ha ugyan nem írt Erdőssel közös cikket, de írt valamit egy 1 Erdős-számú szerzővel közösen; akkor 3, ha nem írt közös cikket sem Erdőssel, sem olyannal, akinek az Erdős-száma 1, de írt közös cikket valamely 2 Erdős-számúval… és így tovább. Az Erdős-számok rendszere nem más, mint egy véges gráf, dolgok és összeköttetések halmaza, és azért magától értetődő, sőt stílszerű a dolog, mert Erdőst tartják a gráfok atyjának, természetesen az egyik atyjának, mert abból a kedves önzetlenségből, ami az egész rendszer sajátja, annak kell következnie, hogy a gráfelméletet is többen dolgozták ki. Ők mindnyájan olyan férfiak, akiknek az Erdős-száma 1. Na de hogyan jövök én a képbe? Hát Szilassi Lajos tanár úr révén, aki a 2-es Erdős-számot viseli (vagyis ugyan nem dolgozott együtt Erdőssel, viszont volt alkalma egyessel jelölt tudósokkal kollaborálni). Lajos fölajánlotta, hogy rendezzünk egy kiállítást, amit örömmel elfogadtam, pedig akkor még sejtelmem sem volt arról, hogy a közös kiállítás révén az ölembe hullik a 3-as Erdős-szám. A rendszer ugyan elvileg a cikkekre vonatkozik, Lajos kedves konfirmációja szerint azonban egy közös kiállítás legalább olyan fontos dolog, mint egy közös publikáció, sőt még fontosabb is. Szilassi tanár úr szemszögéből érthető a dolog, mármint a kiállítások preferálása, hiszen nagyon sok cikket írt és nagyon kevés kiállítást rendezett, talán a mostani lesz az első, amelyhez azért kellettem társnak, hogy a falakon is lógjon valami. Lajos tudniillik a poliéderszobrait állítja ki. (A poliéderekről hamarosan újabb fejezet kezdődik, előtte azonban jöjjön még egy zárójeles jegyzetféleség az én Erdős-számomról, amelyet, boldog tudatlanságomban célba vettem már egyszer-kétszer, például két éve, amikor Szemerédi Endre születésnapját köszöntendő, tudósok és művészek közös kiállítást rendeztek Pesten a B55 Kortárs Galériában. Az ott kiállító matematikusoknak is volt Erdős-számuk, jelesül Enrico Bombierinek kettes, Adrian Bondynak pedig egyes, akárcsak az ünnepeltnek, Szemerédi Endrének, aki ráadásul a „legegyesebb egyesek” közül való, mert az Erdőssel legtöbbet publikáló szerzők egyike volt [29 közös cikk]. De hát azon a kiállításon nagyon sokan voltunk, majd’ kéttucatnyian, vagyis túlzás lenne belőle messze menő, vagyis az Erdős-számig ívelő következtetést levonni. Kanyarodjunk inkább vissza Szilassi tanár úrhoz és az ő nevezetes poliédereihez.)

Atlantában ismerkedtünk meg, sok évvel ezelőtt, a híres „Gathering for Gardner” konferenciák egyikén, bár mielőtt találkoztunk volna, már hallottam emlegetni őt. Az Atlantában összeverődött tudósok és művészek, miután megtudták, hogy magyar vagyok, rögvest azt kérdezték, ismerem-e „Miszter Zilasszit”, tudom-e, melyik hotelben szállt meg és vele van-e a híres polihedron. Vele volt. A Szilassi-poliéder egy furcsa, szabálytalan lyukas tárgy. Olyasmi, mint egy megtaposott tórusz. Hét lap, tizennégy csúcs, huszonegy él. Aztán ha sokáig nézi, forgatja az ember, vagy körbejárja, mert egy kiállításon úgy komilfó, rájön, hogy mind a hét lapja hatszög. Ha még tovább töpreng, bár ehhez már elkel egy kis segítség, akkor rájöhet, hogy a szabályos tetraéder mellett ez az egyetlen olyan poliéder, amire teljesül, hogy bármely két lapjának van közös éle. Egyszerűbben fogalmazva: minden lapjuk érinti az összes többi lapot, vagyis ha ki akarnánk színezni (márpedig Lajos és szépséges asszisztensei előszeretettel gyártanak színes maketteket), és nem szeretnénk, hogy azonos színek kerüljenek egymás mellé, akkor hét különböző színt kellene használnunk. Természetesen matematikailag pontosabban és részletesebben is bemutatható a Szilassi-poliéder, de hát ahhoz már nem egy grafikus hevenyészett jegyzetfüzetét kellene lapozgatni, hanem tudós matematikai könyveket kéne felütni, vagy éppen Szilassi internetoldalain csatangolni.

Akik mégis maradnak, azok számára énekóra következik: ánégyzet plusz bénégyzet, kisaaangyalom… idáig mindenki érti, vagy legalább úgy tesz, mintha értené, dúdolja tovább a tannótát, és lelki szemei előtt megjelennek a pitagoraszi háromszög befogóira és átfogójára rajzolt négyzetek. Volt egyszer egy kísérletező kedvű amatőr matematikus, aki firtatni kezdte, mi történne, ha a kettes szám helyett egy másikat írna a kitevőbe; vajon például az áköb-plusz-béköb-kisangyalom hova vezetne? Amatőrnek csak azért neveztem az illetőt, mert eredeti foglalkozására nézvést ügyvéd volt, más kérdés, hogy a matematikatörténet egyik legnagyobb legendájaként emlegetik. A neve Pierre de Fermat. Állítása szerint lehetetlen egy egész szám másodiknál nagyobb hatványát két ugyanannyiadfokú hatvány összegére bontani (vagyis az xn + yn = zn egyenletnek nincs megoldása, n nagyobb 2-nél), és emellett még azt is állította, tudja, hogyan kell ezt az egészet bebizonyítani, le is írná, csak a lapszéli margó, történetesen Diophantosz Aritmetika című könyvének szegélye, túl keskeny ahhoz, hogy az igazolás is odaférjen. Fermat tételét hosszú ideig sejtésnek nevezték, sőt egy idő után már „nagy Fermat-sejtésnek”, mert matematikus generációk hadai törték a fejüket rajta, aztán az 1990-es években jött egy Andrew Wiles nevű angol és nagy nehezen kitalálta a megoldást, ami egyébként olyan komplikált, hogy csak na. Ne is menjünk bele, különben is csak azért hoztam szóba Fermat nevét, hogy a Szilassi-poliédert tovább fényezzem. A franciaországi Beaumont-de-Lomagne-ban, Fermat szülőházának udvarán ugyanis ott áll rozsdamentes krómacélból a Szilassi-poliéder nagyméretű szobra. (Az, amelyik valamivel kisebb méretben a mi közös kiállításunk csúcspontja. A vezérhajója, mert elfelejtettem mondani, hogy a kiállítás Szegeden, a Tisza partján van.) Az alkotó jelenlétében avatták 2002-ben, Fermat születésének 400. évfordulóján, akkor, amikor már biztos volt, hogy a híres sejtés beigazolódott. Az igazolás maga egyébként majdhogynem mellékes ahhoz képest, hogy az igazolással kapcsolatos 350 éves kutatómunka mekkora hatással volt a térgeometriára, a test- és a gyűrűelmélet fejlődésére. Na, hát ezért került a Szilassi-szobor a Fermat-kertbe.

Egyébként, ha már a sejtéseknél tartunk, szóba illik hozni egy másik sejtést is a poliéderek és Szilassi tanár úr kapcsán. Úgy hívják, a Dürer-sejtés. Nevezzük ezt is „nagy Dürer-sejtésnek”, mert hamarosan előhozakodom majd egy másikkal is. Szerencsére itt már olyan dolgok jönnek, amelyekhez talán konyítok én is valamicskét, sőt az is lehet, hogy az egész jegyzetet csak a hamarosan következő, „kis Dürer-sejtésnek” nevezett okoskodás miatt körmölöm. De először jöjjön a „nagy”. A 16. század kezdetén, geometriai vizsgálódásai közben Albrecht Dürerben felmerült a kérdés, hogy vajon minden poliéder kiteríthető-e úgy, hogy lapjai sehol sem fedik egymást. Dürer úgy gondolta, hogy igen, az általa rajzolt példákon ez így is van, de vajon igazolható-e minden poliéderre a szabály? Egy Kanadában élő magyar diák, Bezdek Dániel állítólag bebizonyította a sejtést, bár ez nyilván csak a konvex poliéderekre sikerülhetett, a konkáv, pláne a tórusszerű poliéderek esetében ugyanis biztosan nem áll meg a Dürer-sejtés (gyanítható, hogy eszébe sem jutott a német művésznek, hogy azokról is szabályt alkosson, következésképp, ha sejtett is róluk valamit, az legföljebb az lehetett, hogy ki kell vonni őket a fő szabály alól). Ha például ismerhette volna a Szilassi-poliédert, azonnal megállapította volna róla, hogy egyáltalán nem teríthető ki a Dürer-sejtésnek megfelelő módon. De ha már itt járunk, és ha már megígértem, hadd álljak elő egy következő sejtéssel. Legyen a neve, amint már utaltam rá, a „kis Dürer-sejtés” vagy „Melankólia-előérzet”, esetleg „Utisz-szimat”. Dürer leghíresebb poliéderéről lesz szó, amely a Melankólia című rézmetszeten található. Dürer legtöbbet elemzett grafikája, de talán az egész művészettörténeté a Melankólia vagy hivatalosabban, ahogy a kép feliratán olvassuk: Melencolia I. Dürer szellemi önarcképe, Panofsky nevezte így[1], és való igaz, a gazdag életmű minden irányába vezetnek utak a Melankóliából. A kép bal oldalán heverésző szürke kutya fölött látható a mi poliéderünk, a mértani test, amellyel kapcsolatban azzal a bizonyos sejtéssel előhozakodom. Szabálytalannak tűnő alakzat. Nagy kőtömb, a legnagyobb tárgy a metszeten, amelyik látszólag nem is illik a kép többi, rafinált jelentésű eszközeinek sorába. A túlmagyarázott kép fehér foltja, ezzel a tárggyal foglalkoztak ugyanis a legkevesebbet az esztéták. Azonban csupán első pillantásra tűnik szabálytalannak. Próbáljuk csak elképzelni, sőt, ha így könnyebb, próbáljuk papírból meghajtogatni a mértani testet. Szerencsére Dürer egyik vázlatán fennmaradt a poliéder szerkesztett képe is, így nincs nehéz dolgunk. Feltüntette skiccen a láthatatlan éleket és csúcsokat: hat darab ötszög és két háromszög határolja a tárgyat. Sem a hat platóni, sem a tizenhárom arkhimédészi test közt nincs ilyen forma, mégis sok rendezettséget mutat. Tulajdonképpen egy hat szabályos deltoid által palástolt test, amelyet a két végén, azaz a hegyesebb csúcsok mentén egy-egy egyenlő oldalú háromszög csonkol. Ha megnézzük felülről, pontosabban ha elképzeljük azt a vetületet, amelyet felülnézetből kapnánk, ha lehetőségünk volna a poliéder fölé emelkednünk, nos, az a látvány már ínyenceknek való. Egy hatszögbe helyezett hatágú csillag, azaz hexagramma. Sem a kép döntögetésével, sem a megismert anamorfózisoknál használatos ilyen-olyan segédeszközzel nem található meg ez a szemszög. Az onnan föntről kapott formáció, a hexagramma az egyik legelterjedtebb szimbólum. A zsidó-keresztény szimbolikában Isten nevének geometriai átirata, Dávid csillaga és Salamon pecsétje. Talán azért szerepel a képen, mert éppen az angyalok és a démonok megidézésére használt jele volt Salamon királynak. És persze azért is, mert meditációs eszköznek tartották: a hat látható csúcs mellett egy láthatatlan hetedikről is tud a héber miszticizmus, amely a metamorfózisok szellemi kelléke volt, és csak időnként tűnt föl bizonyos lelki szemek előtt. De nézzük csak tovább ezt a formát, vagy ha úgy tetszik, anamorfikus képet onnan, abból a csak elképzelhető fönti nézőpontból. A hatszögbe írt hatágú csillagot, s vegyük észre, hogy a csillagba írva egy újabb hatszög jelenik meg. Hat, hat, hat. 666, a tökéletes tükörszám. A Jelenések könyvének fenevadja, azaz az Antikrisztus száma. Vagyis a halál rejtett jelképe, akár a koponya Holbein Követek című képén, a leghíresebb anamorfózison. Az elrejtett, ám egy új nézőpontból mégis feltáruló jelképe a halálnak. A Dürer-kép annyiban izgalmasabb a szokásos anamorfózisoknál, hogy az új nézőpontot itt nem lehet hajlongással vagy különböző alakú tükrök ráhelyezésével megtalálni. Az a bizonyos nézőpont bent van a kép terében, s csak úgy érhető el, ha a néző is részévé válik a rajznak, ha belép a képbe, mint a leghíresebb kínai festő, a sosem élt Wu Tao Tzu tette, vagy ha beleképzeli magát valakinek a nézőpontjába, mondjuk azéba, aki felülről néz le a kép tárgyaira és szereplőire, az Övébe, aki felülről lát le ránk is. Ha visszatérünk az eredeti nézőponthoz, egy síremlék formája is eszünkbe juthat a kőtömbről, s a kép szplínes miliőjétől éppenséggel nem is áll távol a sírkő-asszociáció; egy Berzsenyi-verssor ötlik eszembe, az, amely a megszemélyesített Melankóliát úgy jellemzi, mint aki mohosúlt sírkőre dől le. És valóban, ha hosszan nézzük, észrevehetünk mohos foltokat, valami amorf, elmosódott ábrát az egyik oldallap felületén, a felénk fordított oldalon. A felületet, a poliéder oldallapját sűrűn és egyenletesen egymás mellé húzott rövid vonalkákkal töltötte ki Dürer. Ennek a homogén felszínnek a közepe táján, egy szabálytalan felületen a rézbe karcolt szálkák megritkulnak, ami egy világosabb tónusú foltot eredményez. Egyébként, nyilván nem mellékesen, éppen ebbe az irányba néz a kép főszereplője, az angyal is, bár az ő nézőpontjából a poliéder mohos oldala elég lapos szög alól látszik, ha úgy tetszik, anamorfikusan torzul. Nem láthatjuk, hogy mit lát az angyal, ám minél tovább nézzük a képet, s mentül jobban átéljük a különös helyzetet az angyal, a kő és a saját nézőpontunk közt, minél jobban átlátjuk e három csúcs által kijelölt érzéki virtuális háromszöget, annál inkább rabul ejt a vágyakozás, hogy továbbvándorolhasson vagy pontosabban valami spirituális belső vándorlásra indulhasson a tekintet. Ha elkészítjük a poliédert a foltos lappal, ha rekonstruáljuk a Melankólia téri relációit, ha megtaláljuk az angyal pontos helyét, ahonnan a foltot nézi, talán megtudhatjuk, mit lát, s mit ábrázol a Melankólia titkos anamorfózisa. A szokásos módszerekkel, hunyorítva, bandzsítva, távolról nézve vagy hirtelen el-elkapva a tekintetet próbálhatjuk meg „értelmezni” a foltot, de eredményre vezethet, meg is próbálkoztunk vele, a képbe való belerajzolás is. A rézkarc felületén azokat a pontokat, amelyek erősebbek, tovább erősítettük, a  halványabbakat pedig gyöngítettük vagy kiretusáltuk. Persze ilyenkor, bármennyire tárgyilagosnak hiszi magát az ember, nem szabadulhat a prekoncepcióktól. Ismervén a poliéder geometriájában rejtőző haláljelet és tudván, hogy Dürer éppen édesanyja halálának évében készítette a Melankóliát, talán nem meglepő, hogy koponyát „találtunk”. Igen, a fokozatosan megerősödő és az eltünedező pontok halmazából lassanként egy emberi koponya plasztikus hatású képe bontakozik ki. Talán fölfogható igazolásként, hogy a Dürer Melenkóliájának hatása alatt készült grafikák és festmények zömén már valódi koponya jelenik meg. Például Domenico Fetti 1623-as Melankóliáján, amelyen ott az eredeti majd’ minden rekvizituma: a körző, a gömb, az agár, a homokóra, a kőtömb, de már valódi koponya szerepel. Ha összevetjük azokat a Dürer-metszeteket, amelyekkel egy időben készült a Melankólia, akkor pedig szinte prognosztizálható volt a koponya megjelenése. „Nagy hármasnak”, az életmű csúcsának is szokták nevezni az 1513-as A lovag, a halál és az ördög című lapot, az 1514-ben datált Szent Jeromos a cellában című lapot és a mi szintén 1514-es Melankóliánkat. Nos, a két korábbi grafikán már ott van, ráadásul nagyon hangsúlyosan, szinte védjegyszerű következetességgel van ott a koponya.

Alighanem a „halálfejes kőtömb” rejtvénye a Melankólia „legmelankolikusabb” történése. Nem véletlen, hogy a mélabúra hajló Hamletet is ezzel a szokásával, tudniillik az amorf formákban elrejtett képek keresésével jellemezte Shakespeare. A teve a felhőben, meg a menyét, a cet, de eszünkbe juthat a leonardói „nova invenzione di speculazione” is, a falnak vágott festékes szivacs nyomán kibomló képek gyűjteménye, vagy a márványfoltok, hamvadó parazsak, iszaprétegek átlényegülése, de visszajuthatunk akár Dantéig, a Divina Commediáig is:
„Hó olvad így, ha nap süt a tetőre;
s a Szibillának jósoló falombok
így szálltak szét a legkisebb szellőre.”

Egyébként Dürer sokszor megpróbálkozott hasonló elrejtéssel, az sem kizárt, hogy épp leonardói hatásra, de biztosan itáliai előzményeket követve. Legtöbbször azt az Arco városkáját mutató kis vízfestményt szokták emlegetni, amelyen egyszerre több arcmássá, emberi profilképpé változó tájrészlet is kisilabizálható. Épp húsz évvel a Melankólia előtt festette, Itáliából hazafelé lovagoltában. Van egy másik, ekkortájt készült munkája is, amellyel azért hozakodunk elő, mert később még hivatkozni akarunk rá. Az Orfeusz halála című rajzot egy észak-itáliai, Mantegna-hatást mutató metszet nyomán készítette, az eredeti kompozícióját feszesebbé húzva, úgy, hogy ez a rajz is, ha távolról vagy összehúzott szemmel nézzük, portrét imitáljon.[2]

De vajon, feltéve, hogy egyáltalán jól értelmezzük a Melankólia poliéderének szimbolikáját, abból a nézetből, ahogy az angyal látja, illetve abból a lelkiszem-, lelkiszemszög-attitűdből, amelyet a felülnézetből sejtünk, mondhatjuk-e, hogy ismerjük Dürer szándékát a metszettel?
„Mert elmondom, mit lelkem szeme jól lát,
hogy oly’ időt hoz már közeli csillag
(csillag számára nincs se gát, se korlát),
hogy egy, kit ötszáztizenötnek írnak,
Istentől küldve megöli a Szajhát,
és cinkos óriását...”

Az idézet a Purgatórium utolsó énekéből való, Berenice szavai ezek, aki Dante vezetőjévé szegődik, s elismerem, hogy némi magyarázatra szorul, miért is citáltuk ide. Kezdjük a végén: a nagybetűs Szajha, talán az ő arcmása az, amely oly rejtélyesen sejlik elő a poliéder felénk fordított oldallapján, nyilván az eltorzult Egyházat jelenti, s a Dante-magyarázók szerint azonos azzal a Jelenések könyvének szörnyén lovagoló bestiával, aki már a Pokol első énekében útját állta a költőnek:
„sok állat van kikhez nősténynek áll
és még több fog ennekutána lenni,
míg eljő, ki megölje, az Agár.”

Ezek szerint az a rejtélyes valaki, „akit ötszáztizenötnek írnak”, nem más, mint maga az Agár. Hogy mit is jelent ez a szám, arra sok elmélet született, de elképzelhető, hogy Dürer értelmezésében egyszerűen a mű készítését követő évet, a fordulópontként beharangozott 1515-öt jelöli. Mindenesetre a versben megidézett Agár valóságosan is megjelenik a metszeten (ott volt már az emlegetett vázlatrajzon is, mintha a mértani test állandó kísérője volna), ott gubbaszt készenlétben az Antikrisztust jelentő, a halál arcát megidéző kőtömb előtt. És természetesen a háttérben, a fele égboltot kitakarva, ott van már a „közeli csillag” is. A rézkarc legfeltűnőbb eleme, de legalábbis legfeltűnőbb utalása az Isteni színjátékra. A csillag itt is, ott is főszereplő. Jusson eszünkbe, hogy a könyv mindhárom részének ez az utolsó szava: stelle. Csillag. Ne válasszunk magunknak csillagot? Összesen ötvenötször írta le Dante a csillag szót az Isteni színjátékban, nincs is más dolgunk, mint hogy kiválasszuk, melyik lehet a Melankóliáé.

A Színjáték szövegét általlengő, a belőle hol erősebben, hol lágyabban sugárzó melankóliát nehéz lenne nem észrevenni, és tudjuk, hogy, legalábbis Boccaccio szerint, Dante maga is híresen melankolikus alkat volt.

Az iménti Dante-idézet első mondatában a „lelkem szeme” szópáros jelentheti a jövendő megjóslásának képességét, de jelentheti szó szerint a felülről látást is, azt a szemszöget, ahonnan nézve az ormótlan kőtömbből a sátáni számjegyek lesznek. Vagyis az anamorfikus és a szimbolikus nézőpont találkozásával van dolgunk. Hogy az olaszos műveltségű Dürer jól ismerte a Divina Commediát, arra sok bizonyítékot lehetne fölhozni, sőt még az is eszébe juthatott, hogy a metszeteire oly sokszor rávésett monogramban – AD – Dante Alighieri neve is visszaköszön. A nagy könyv egyébként ott volt több humanista barátja, Pirckheimer, Melanchton és Camerarius könyvtárában, sőt valószínűleg a sajátjában is, de arra is sok jel utal, hogy az idézett verssorokban és a sorok közt megbúvó jelképekben meg a grafika elemeiben milyen szorosan kapcsolódik össze Dante és Dürer kora és a két alkotó világlátása. A küszöbön álló világvége várása, a romlásba döntött egyház megjavításának igénye, a személyes tragédiák földolgozása egyaránt ott munkál a művek mélyén, s még mi minden. Valószínűleg többről van itt szó annál, mintsem hogy a Melankólia Dante művének illusztrációja lenne. De vajon akkor mi? Vizuális jegyzet? Kiegészítés? Egy kétszáz évvel későbbi konklúzió? Vagy a következő koroknak szóló rejtélyes üzenet? Nevezzük bátran az Utolsó éneknek! Mennyien törték már a fejüket, miért éppen 34 a Melankólia híres varázsnégyszögének megfejtése. Mert bárhogyan is adjuk össze a számokat, akár függőlegesen, akár vízszintesen, akár átlósan, minden irányból 34 jön ki (ami talán nem mellékesen Fibonacci-szám). Akkor is harmincnégy lesz az eredmény, ha a sarkokat összegezzük, ha a középső számokat vesszük, meg ha különféle szimmetriák szerint kezdjük summázgatni őket. 86 különféle módon csoportosíthatók, és az összeg mindig 34. Hát persze: 33 énekből állnak a Commedia részei, és a 33 részes cantók végéhez éppen odaillik harmincnegyedikként Dürer lapja. Egyébként, ha a Melankólia bűvös négyzetének minden számjegyét összeadjuk, 136 lesz az eredmény. Vajon összefüggésben van-e ez is Dante művével? Természetesen igen. Ha megfeleltetjük a Commedia címének betűit az ábécében elfoglalt sorszámukkal, és ezeket a sorszámokat összeadjuk, akkor is éppen 136 lesz az eredmény: LA DIVINA COMMEDIA = (12 + 1) + (4 + 9 + 23 + 9 + 14 + 1) + (3 + 15 + 13 + 13 + 5 + 4 + 9 + 1) = 136. (Úgy véljük, hogy Dürer a 27 betűs német ábécét használta, azt választottuk mi is, ez annyiban különbözik a 26 betűs latintól, hogy a sárfeszesz is benne van.) Na, ez azért már sejtés a javából, sőt már-már sejtelem, még ha tudjuk is, hogy a Commedia első olyan kiadása, amelynek címlapján a Divina szó is szerepelt, csak 1555-ben készült.[3] Ha elfogadjuk David Finkelstein anagrammaelméletét, amely szerint a kép címfelirata azért nem Melancholia vagy Melancholie, ahogy latinul vagy németül kellene írni, hanem Melencolia, ami semmilyen nyelven sem értelmes, mert Dürer egy anagrammát rejtett el a szóban: MELENCOLIA = LIMEN CAELO (vagyis az ég, a mennyország, ha tetszik, a paradicsom kapuja), akkor is a Commedia felé indul meg a képzelet. Persze nem ártana még egy kis vizsgálódás annak felméréséhez, hogy mennyire volt az Isteni színjáték része a 16. századi műveltségnek, illetve annak igazolásához, hogy a Commedia valóban komolyan foglalkoztatta a képzőművészeket.

A könyvnyomtatás elterjedésével párhuzamosan Dante ismertsége is növekedni kezdett. A Divina commediát egy német, egy Gutenberg-tanítvány, Johann Neumeister adta ki először 1472-ben Folignóban, és még a század befejezése előtt további 15 új kiadás látott napvilágot Itália-szerte. 1481-ben Firenzében már az első kommentárokkal kiegészített változat is megjelent. Leginkább ez a Cristoforo Landino magyarázatait tartalmazó kiadás lobbantotta föl az érdeklődést a mű iránt Itálián kívül is. Stendhal még látta azt a kommentárokkal ellátott Commedia-kiadást, amelynek margóját Michelangelo tollrajzokkal illusztrálta, különleges meztelen alakokkal, s ami aztán valahol Livorno és Civitavecchia között a tengerbe veszett. (A leírás alapján gyanítható, hogy talán Michelangelo tollrajzai ihlették meg Stendhal honfitársát, Gustav Dorét, amikor a Commedia illusztrálásába belefogott.) Bár a Sixtusi-kápolna freskóin emberi alakot öltő Teremtő és a Dante metaforáiban feltűnő istenkép igencsak különbözik, mégis Michelangelo volt a Dantéval kapcsolatba hozható művészek közül az, akire legtöbbet szoktak hivatkozni (Pál József: Az újjászületett Isten-képről, Korunk, 2008. július). Benedetto Varchi szerint „fejből fújta” a Commediát, társalgásai közben is gyakori téma volt Dante, és még a bölcs humanisták is hozzá fordultak tanácsért, ha nem értettek meg valamit a műben. A művészettörténet Michelangelo számos műalkotásában kimutatta a firenzei előd hatását. Különösen sok Dantéra visszavezethető elem látható a Sixtusi-kápolna mennyezetfreskóin, és vannak, akik felfedezik Dante karakteres profilját az Utolsó ítélet egészén is, rejtett, csak az elrévedő tekintet számára megmutatkozó tüneményként.

Hadd kanyarodjunk vissza a „kis Dürer-sejtéshez”. Erdős Pál nyomdokain bizonyára nyilvánosságra kéne hoznunk, kihirdetnünk, mint megoldandó matematikai vagy kultúrtörténeti feladványt, és ha valaki megfejti, azt megjutalmaznánk a 4. Erdős-számmal (esetleg az 1. Utisszal is.). Már-már megtettem, amikor felbukkant egy hívatlan megfejtő, igaz, hogy a megfejtés bizonyítását nem kötötte az orrunkra, éppen úgy jártunk vele, mint Pierre de Fermat tételével. Ráadásul meg is halt rég, tehát az utókornak kell kitalálnia, vagyis nekünk, hogy mire gondolhatott. Gustave Doré az illető, kedvenc grafikusunk, a Commedia leghíresebb illusztrátora, aki éppen 136 képet rajzolt a könyvhöz. Vajon honnan tudhatta a kolléga, hogy a 136-os szám az Isteni színjáték száma? Nála, lévén francia, a német ábécé nem jöhet be. Mindegy, a Doré-válasz ellenére él az ajánlat, aki tudja, írja meg![4]

Kedves pályázók, ha eddig nem tettétek volna, most ugye végre leemelitek a polcról a Commediát? Felütitek az eredetit, vagy a leginkább tetsző fordítást, ha angolok vagytok, Longfellow-ét, ha németek, Kannegiesserét, ha meg történetesen magyarok, akkor Babits Mihályét (vagy Szabadi Sanyi bácsiét). Észreveszitek, hogy a metszet babérkoszorús angyala nem lehet más, mint Beatrice. Mégis azt mondom, a Melencoliából a Divina Commedia felé indulni csak egy kapu a sok közül. Számtalan kijárat nyílik a képből, számtalan irányba indulhatnánk még el. A lehetőségek számbavételébe is belefáradunk. Minél több megfejtésre bukkanunk azonban, annál inkább szeretnénk kimondani azt az „egyetlenegyet”. Hogy is fogalmaztunk néhány oldallal korábban:Dürer spirituális önarcképe a Melankólia. Erwin Panofsky híres megállapítását idéztük. De legyünk bátrabbak, mondjuk inkább azt, a Melankólia a világ önarcképe. Elismerjük, elkel némi magyarázat. A kép többértelműsége, többféle nézőpontja, ha tetszik, melynek értelmében a mű vizsgálható a maga valós megjelenésében, az alkotóelemek szimbolikus jelentése szerint és ezoterikus módon is, ha azokra a célzásokra gondolok, amelyek a Bibliát, a mitológiát, a kabbalát idézik föl, meg persze az Isteni színjátékot, szóval ez a több nézőpontú mű, ennek a műnek a struktúrája elkezd hasonlítani, s minél tovább nézzük-elemezzük, annál inkább, a világ, a Dürer korában elképzelt világ, feltételezett strukúrájára. Akkoriban a világ megismerésében lezajlott legnagyobb változás a geocentrikus világkép összeomlása volt. És persze a geocentrikus világképnek megfelelő hierarchiának is befellegzett, és a hierarchiához passzoló kiváltságos nézőpont is értelmetlenné vált. Az a differenciáltabb világlátás, amelyről a Melankólia kapcsán beszélünk, az univerzum kopernikuszi látásmódját előlegezi meg.

Ha azt mondtuk volna, hogy a Melankólia a világ arcképe, azzal azt állítottuk volna, hogy a művészet képes a világ megismerésére. Úgy véljük, erre inkább a tudomány való. Dürer is inkább arra tesz kísérletet, hogy tükrözze azt a módot, ahogyan a kor tudománya látja a világot, vagy még inkább arra, ahogy a világ láttatja magát: ahogyan föltárulkozik a tudomány, a kultúra az egész korszak számára. Amikor arckép helyett önarcképet mondtunk, az is eszünkbe jutott, hogy vannak művek, amelyek alkotójuktól, koruktól elszakadva önállóvá válnak, amelyeket már képtelenség „eredeti állapotukban” látni, hanem csak úgy, ahogy ránk hagyományozódtak. A Melencoliához elválaszthatatlanul hozzátartozik az a sok gondolat, izgalmas teória és persze megérzés, intuíció, sejtelem, amely évszázadok során hozzátapadt, és amely folytonosan új s újabb, merészebbnél merészebb megözelítéseket integrál. A lavinát persze Dürer odavetett megjegyzése indította el: „a kulcs hatalmat, az erszény gazdagságot jelent”, ami alapján vérszemet kaptak az elemzők: itt semmi sem az, mint aminek látszik. Alighanem épp attól marad élő egy műalkotás, ha a róla való vélekedés nem zárul le, sőt olykor egymásnak ellentmondó hipotéziseket is könnyedén elvisel. Ha Vasari, Blake, Panofsky elméleteit olvassuk, nemcsak a Dürer-kori világlátás metaforájának látjuk a képet, hanem több évszázad kultúrája is üzen általa. A Melankólia, tetszik vagy nem tetszik, ma már nemcsak Dürer műve, hanem Pirckheimeré és Burtoné, Füsslié és Wölffliné, Weberé és Saxlé, Grassé és Klibanskyé, Bartumé és Waetzoldté, Giehlowé és Hoffmanné, Földényié és egy fél évezred művészeié is, akiknek képeibe rejtett ereken átszivárgott a Melankólia titka. Dürer csak egy rézkarcot csinált. Valaki más gondolta ki ezt az önarcképet,... illetve Ő gondolja folyamatosan.
[1] Erwin Panofsky: The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton University Press, 1943
[2] Néhány kettős jelentésű, illetve „rejtett ábrát” tartalmazó kép a düreri életműből: Omladozó kunyhó, akvarell, 1494; Hegyi út fákkal, akvarell, 1494; Szent Jeromos a sivatagban, rézmetszet, 1496; Keresztelő Szent János bűnbánata, rézmetszet, 1496; Hat párna, tollrajz, 1493; Nemeszisz, rézmetszet, 1501.

[3] Boccaccio nyomán kezdték használni az epithetont az 1300-as évek közepétől kezdve.
[4] A Commedia énekei közt sok van, amelyik épp 136 soros. A 100 ének közül 13. A 136 a teljességre utaló kerek számként is felfogható, mivel 1 + 3 + 6 = 10. Ha sorszámozzuk a számnégyzet elemeit és összeadjuk azokat, éppen 136 lesz az eredmény: 1 + 2 + 3 + 4 + … + 16 = 136.
Nincsenek megjegyzések: