2016. november 16., szerda

A PLAKÁTOK HAVAAnnyi sok plakátos esemény volt, sőt még van is mostanában, hogy felsorolni sem könnyű.  Posterfest címmel az ELTE Lágymányosi Campusának Gömb Aulájában nyílt egy nagy, 350 plakátot bemutató kiállítás, amelyhez több kisebb tárlat is kapcsolódik. Ilyenek a Best of Metropolitan az egyetem Rózsa utcai épületében, a School of Visual Arts Undergraund Posters című tárlata az A38 hajó Galériájában, az 56-ra emlékező magyar-lengyel közös kiállítás a Józsefvárosi Galériában és Gál Krisztián tárlata az Art Bázison. Nem csak a budai és pesti események közt kellett megosztani a figyelmem, mert most zajlik a szófiai Színházplakát Triennálé is, ahová zsűritagnak hívtak, illetve ahol önálló kiállításon is bemutatkozhattam. A plakát adja majd a gerincét annak Keresztes Dórával együtt rendezett kiállításnak is, ami a  hónap végén a Vigadó Galériában nyílik.  A hirtelen plakátdömping miatt talán túl rózsásra sikerült – magamat is meglepve – a Magyar Nemzet szombati számában közölt tárcám, de azért idemásolom, hátha valaki majd lehűt.    

Oda a plakát?

– Ugyan, hiszen már lélegeztetőgépen van – pöcköl le egy kolléga. Nincs jogom háborogni, hisz ilyesmiket gondoltam én is, sőt leírni sem átallottam egykor. Épp tíz éve, a Magyar Plakát Társaság első kiállításán berzenkedtem így: beteg a plakát! A reklám szerepét átvették gyorsabb, célratörőbb és olcsóbb médiumok. Műfajunknak befellegzett. A „plakát évszázada”, a huszadik elmúlt, a plakát teret, úgy kéne mondani: utcát veszít, kénytelen behátrálni a kiállítótermek falai közé. Már nem a tervezőgrafikusok jutalomjátéka, vagy ha mégis, akkor legföljebb biennálékon, közös kiállításokon és önálló tárlatokon kényszerül megmutatkozni, és nem a hirdetőoszlopokon. Ó a hirdetőoszlopok, majd egyszer őket is meg kell írni! A diagnózist persze most sem tudnám precízebben fölállítani, de valami mégis módosíthatja a pesszimista jövőképet. Kedvenc műfajunk miközben az információátadásra kiválasztott médiák közt egyre hátrább sorolódik, egyúttal megszabadul egy csomó kötelező nyűgtől is. Már nem rajta kérik számon, hogy tele van-e a színházi nézőtér, nem neki kell megtöltenie egy divatdiktátor zsebét és talán a politikusok sem a grafikuson verik el a port, ha pártjuk elbukja a választásokat. Őszintébb, szabadabb, frissebb a plakát. Vagy legalábbis lehetőséget kap, hogy az legyen. Kevesebb cenzorral, belebeszélővel, „jobbantudomemberrel” kell csatáznia. Az 1. Nemzetközi Posterfest napjaiban, 2016 novemberében írom ezt a dolgozatot, és szívesen mutatnám be egyenként is a 175 alkotótó által készített 343 munkát, amelyek az ELTE lágymányosi campusának impozáns Gömbaulájában lógnak. Erre nyilván nincs tér, meg fura is lenne a vizuális kommunikáció legklasszikusabb műfaját fölülírni holmi verbális kommunikációval. Finoman szólva: nem stílszerű. Kevésbé finoman: fából vaskarika. Vagy csak mentegetőznék? Hiszen nem a szavak embere vagyok. Szívem szerint inkább a plakáté. – Nem volt még Magyarországon ekkora kortárs poszter-show – csap vidáman a vállamra Krzysztof Ducki a Magyar Plakát Társaság lengyel elnöke (lengyel ember, de magyar művész – szereti pontosítani), és ha a Műcsarnok legendás 100+1 Éves a Magyar Plakát című kiállítása (épp 30 éve volt) nem jutna eszünkbe, akkor a kortárs szót akár ki is hagyhatná a bonmotból. De ne hagyjuk ki, nem csupán azért, mert az akkori tárlat egyik létrehozója az a Jerger Krisztina volt, aki a mostani anyag válogatásában is részt vett, és az akkori esemény plakátját a gömbkupola alatt öt művel is szereplő Kemény György rajzolta, inkább azért, hogy a Posterfest helye kijelölhető legyen a műfaj történetében. A katalógus ugyan a plakát itt-és-mostját hangsúlyozza, de a múlttal való kapcsolatot sem árt átismételni. A mai értelemben vett plakát a kapitalizmus látvány-leképeződéseként a 19. század második felében jelent meg Magyarországon, a következő század elején már egyenrangú a nagy európai országok falragaszaival, 1918-19-ben politikai lendületet is kap, a két háború közti jeles képzőművészek sem vetik meg és Kassák már a modern kor freskójaként aposztrofálja. Komoly gyűjteményekbe is egyre több utcai nyomtatvány kerül, olyannyira, hogy például a New York-i Museum of Modern Art magyar anyagának jó része is plakátokból áll. A Posterfesten megjelenő munkák, ha elmúlt korok formai megoldásait nem is nagyon másolják, a plakátos gondolkodásmód átörökítését azért dolguknak tartják, a csak a plakátra jellemző tömörítést, a jelképekkel történő fogalmazást, a különleges színhasználatot, az optikai effektek bátor kiaknázását, a léptékváltás adta lehetőségeket. Ne felejtsük, hogy volt idő, amikor a plakát hatott megtermékenyítően az úgynevezett magas művészetre, az op-art, a pop-art reklámgrafikai eredetét már jó ideje a művészettörténet taglalja.
A PosterFestnek hívott és kétévente megismételni szándékolt plakátünnep több részből áll. A legfrissebb a diákpályázati anyag, amelyet az 56-os forradalom 60. évfordulójához kapcsolódó versenyre küldtek be a művészeti egyetemek hallgatói. A második részben a hivatásos grafikusok által készített, kulturális, kereskedelmi és közérdekű plakátok, illetve autonóm munkák kerülnek bemutatásra. Ezután az eseményt szervező Magyar Plakát Társaság tagjainak az opusai következnek, köztük, kiemelten a társaság nemrég elhunyt alapító tagjának, Balogh Istvánnak 15 alkotása – tárlat a tárlatban –, amely egyben tisztelgés a jeles tervező és tanár életműve előtt.
Az aulában elhelyezett magyar anyagtól némileg elkülönülve, a falakra függesztve kaptak helyet a külföldi résztvevők, az ő plakátjaik révén van lehetőség, a nemzetközi trendek megismerésére, és annak vizsgálatára, hogyan illeszkedik a magyar plakát a nagy poster-áramlatokhoz, illetve miben különbözik azoktól. Nézzük együtt a két anyagot – nyilván ez volt a rendezők szándéka – s töprengjünk el rajta, létezik-e még vajon a vizuális anyanyelv, s ha létezik, mekkora a plakáttervezők felelőssége abban, hogy minél tovább megmaradjon?
Ha a tárlat hivatalos megnyitóbeszédében nem is, a megnyitó után, a labirintusszerűen kialakított plakát-utcácskákban folyó beszélgetésekben épp a felelősség kérdése merült föl legtöbbször. Alig több mint egy hónappal az országot elárasztó egyenszöveges kékplakát invázió után miről is diskurálhatnának a plakátművészek? Valaha úgy képzelték, tanulták, egyesek később tanították is, hogy a jól kieszelt és megrajzolt kép egy pillanat alatt képes megvilágítani olyan tartalmat, amit leírni, elolvasni csak hosszú idő alatt lehet. A szöveges plakát egyfajta beismerése – nyilvános bevallása – annak, hogy a tervező kifogyott az ötletekből. A kudarc felmutatása. Pedig a plakátművészet történetét, ha tetszik, fejlődését, éppen az jellemzi, hogyan lesz a műfaj egyre biztosabban ura a képi, a csakis képpel történő kommunikációnak. Valamikor az előző század hetvenes, nyolcvanas éveiben jut a csúcsra ez a folyamat, például a lengyeleknél. Később a franciáknál, a japánoknál. Aztán mintha megfordulnának a trendek. És talán éppen Amerikából kiindulva fordulnak meg. Az a látszólag professzionális munkamegosztás, ami az ottani dizájn stúdiók sajátossága, az a plakát halála. Ha egy nyomtatványon együtt dolgozik egy art direktor, egy kreatív direktor, egy grafikus, egy fotós, egy szövegíró, egy tipográfus meg ki tudja még hogy ki mindenki, akkor a brain stormingnak csak rossz vége lehet. A feladat, hogy mindenki hozzátegyen valamit a műhöz, pedig a plakátnak éppen úgy kellene megszületnie, hogy folyton csak elveszünk belőle. Ha plakátot akartok készíteni – hangzik a klasszikus magyarázat –, fogalmazzátok meg egyetlen mondatban az üzenetét, írjátok le, amit ki szeretnétek fejezni vele, aztán olvassátok el ezt a mondatot újra, és érezni fogjátok, hogy vannak fölösleges szavak, mondatrészek. Húzzátok ki bátran, olvassátok újra. Aztán újra húzzatok, egyszerűsítsetek. Ha már egyetlen betűre sem lesz szükségetek, akkor vagytok készen a plakáttal. Ideírom újra: ha egyetlen betű sem kell, akkor van kész a plakát.
Talán egy plakátkiállítás bemutatásához sem kellett volna ennyi. (A fenti fotót Krzysztof Ducki csinálta)
 

Nincsenek megjegyzések: