2009. június 28., vasárnap

ORRSZARVÚRA VÁRVA

Rajzolgatom és írogatom az Orrszarvúra várva című filmtervhez tartozó forgatókönyvet. Animációs dokumentum legenda – valamikor az Ah, Amerikára találtuk ki ezt a műfaji elnevezést Dániel Ferivel; ezt az új filmet is ilyesminek képzelem, valahova a valóság és fikció határára. Az alap egy nemrég felbukkant, de csupán részben publikált kézirattöredék 1516-ból, benne egy mindössze tizenhat szavas mondat, amely talán az első camera obscura említés, legalábbis magyar nyelven. Íme: Az gyenyerűséges firmamentum tsillagainak vizsgálására való furmányos masinában elrekkentve ül vala az pispek disegno tsináló embere. Mai nyelven így hangoznék: A gyönyörű égbolt csillagainak vizsgálatára való agyafúrt szerkezetbe zártan ül a püspök rajzolója. Meglehetősen régóta foglalkoztat ez a téma, A titkos tudás, avagy a Hockney-hakni című könyvbírálatomban (Új Művészet, 2004. február) több, ma is vállalható, de pontosításra szoruló érvet hoztam föl David Hockney ellen, aki elhíresült könyvében, a magyarra is lefordított Titkos tudásban (Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, Thames & Hudson, 2000.) a művészettörténet számos szereplőjét vádolta meg optikai segédeszközök használatával. (Itt lehet beleolvasni: http://artportal.hu/forrasok/cikkek/uj_muveszet/konyvkritika_titkos_tudas_avagy_hockney_hakni) A szövegben emlegetett rusnya állat egyébként egy rinocérosz, talán azonos azzal, amelyiket Dürer is lerajzolt. (Vagy csak a Melencholia említése miatt hiszek benne?)
Szántalanféle nemes guárdiánok vígadoznak, jáccódnak. Alamozsnáér kunyorgó nípek köztük nyájaskodnak. Gyödögélnek az kourvákok pengő jéguen lípegetve asszonyállati szíp cafrangokban. Az gyenyerűséges firmamentum tsillagainak vizsgálására való furmányos masinában elrekkentve ül vala az pispek disegno tsináló embere...
Éktelen termetit az ki sokáig nézendi igen megrettene. Eddigelé nem is látottac hozzá hasonlatosat és nem esmértek nála dühöttebbet akár az földben, akár az vízben, akár az égben légyenek. Mindeneket szaggató iszonyú agyaras fogai, fertelmes rút pofázata, nagy rusnya orra vagyon. Orrábul éktelen pallos forma szarv jün elejbe. Párolkodic erősen az setét torka. Bátor e szörnyű fenevad is megszelidejtet es lön kezes báránná, ha tiszta szüz leán boldog tsetseibül emleli. Eröt vészen rajta akkoron az jámbor Melencholja.

Nincsenek megjegyzések: