2017. május 23., kedd

GURGES MIRABILIS IV.


            Az apró helyiséget a kopott bőrfotelen kívül az olajmécses keserű füstje töltötte be. Odakint már bizonyára sötétedik. Nem maradt ereje, hogy ellenkezzen, hagyta, hogy a nyakába kerüljön a kendő, háta mögé a párna. Mozdíthatatlan súly volt a lába, idegen tárgyként hevert előtte, mint két elfeketült vasmozsár. A borbély hosszan beszélt: magyarázott és mutogatott, kérlelt és gesztikulált. Előhozta a szerszámait, késeket fent, szappant kevert, színes folyadékokat öntött össze, könyveket ütött fel és legyeket csapott agyon. Útisz csak nagysokára fogta föl a kérdést: borotválkozni vagy nyiratkozni akar-e, esetleg eret vágatni. Csak ülni akart, pihenni és nem gondolni semmire. Elfelejteni a bazárt, a borbélyt, a bőröndjét a szállodában, a mindig egyforma kongresszusok hiperaktív japán tudósait, meg az elszállt repülőt, amelyik most halad épp el a Hold ablaka mellett. Pihenni akart, aztán fölébredni majd egyszer, sokára, frissen és üdén, akár a mesében, és mint egy rossz álmot, elfeledni ezt az egész kijárat nélküli megfejthetetlen labirintust. Borotválkozni, pláne eret vágatni viszont egyáltalán nem akart. Összeszorította a szemét és a víz alatti természetfilmre gondolt. A kékre, a hűvösre, a fölszálló buborékokra, ahogy egymást kerülgetve, cikázva emelkednek a fény felé.  Az egyetlen testté olvadó halrajokra, amelynek ezer tagja egyszerre mozdul, vált irányt, hol rábízva magukat a tengeráramra, a puha sodrásra, hol meg szembefordulva az árral, hatalmas tükörlapként mártják testüket az alászitáló napfénybe. Apró, ovális haltest-pénzekre robbant szét a kép. 
          Arra eszmélt, hogy a borbély széles mozdulatokkal lengeti az arca előtt a törülközőt. Fiatal mamlúk söprögetett a fotel körül. A szürke hajkupacot egy lapátra tolta majd a sarokban álló urna formájú kőedénybe dobta. A távolból, elmaradozva egy müezzin énekének darabjait hozta az esti szellő. A borbély egyfolytában beszélt. Be nem állt a szája. Az orrából, a torkából és a tüdejéből, a gyomrából és a beleiből is folyt a beszéd, jött, ömlött mérhetetlenül hosszan és folyamatosan. Útisz szinte semmit sem értett, de ha fölfogta volna, talán akkor sem lett volna kedve válaszolgatni. Kisvártatva, hogy megduplázza a szózuhatagot, a borbély egy ovális kézitükröt tolt Útisz elé. Tessék, nézze csak meg, milyen kifogástalan munka történt itt. A kis tükör tulajdonképpen fölösleges volt, mert egy jókora tükör borította a falat is, amellyel szemben ült, igaz, szeszélyes kontúrú barna vízfolt ábrák puzzle-szerűen szétdarabolták a fali tükörben megjelenő képet. A borbély Útisz kezébe adta a kis tükröt, könyökével félretolta a borotvakéseket és ollókat tartalmazó rézedényt, és lengetni kezdte az Útisz nyakáról leoldott kendőt. Ekkor a törülköző mögül elővillanó tükörben – hogy a nagyban-e, vagy csak a kezében tartott ovál alakúban, már aligha rekonstruálható – Útisz megpillantotta saját magát. Nem a közeli arcát, ahogy a kezébe adott tükörben látnia kellett volna, és nem is úgy, ahogy a nagyobb tükör mutatta a fényesrekopott forgószékben ülve; teljes terjedelmében látta önmagát, amint átizzadt ingben, homlokába lógó csapzott hajjal elsiet a bolt előtt, a bolt kitárt ajtaja előtt, a sikátorban, a kezével a falat súrolva. Ő volt-e valóban? Vagy a tükör rozsdaszigetei, felpupozódó foncsorfoltjai, meg a kendő kettős lebegésének káprázata keltette vajon ezt a tüneményt? Mikor fölocsúdott, már tudta, olyannyira biztosan tudta, hogy ha nem látta volna az elfutó alakot, ha nem szembesült volna önmaga néhány órával korábbi tükörképével, akkor is tudta volna, hogy itt van, itt kell legyen, akár egyszerre több alakban is, poros és kifényesített cipőben, kopaszra borotváltan és lobogó őszülő hajjal a puzzle-ként egymásba harapó időformák mindegyikében, egymást kergetve, űzve, s egymásról mit sem tudva.

          A borbélyt a sokféle bankó egyike sem érdekelte, idegenkedve méregette, mintha először látná őket, a vasszelencét viszont hosszan rázogatta: elfogadná fizetség gyanánt, jelezte, sőt valamennyi visszajárónak szánt nagyalakú ezüstérmét is a pultra borított. Útisz maga is meglepődött azon, mennyire megkönnyebbült. Valahol a lelke mélyén bizonyára ezzel a dobozzal kapcsolódott össze ez az egész lidérces nap. Értéktelen vacak – nyugtatta magát – hiszen csak ráadásként adta oda a kis ember is. Réginek tűnő imitáció lehetett, vagy közönséges hamisítvány. Jobban érezte magát. – Ráadásul a vámnál is akadékoskodhattak volna.

            A borbélytól kilépve már azt is sejtette, miért kellett eltévednie. Elkerülhetetlen volt. Minél pontosabban kidolgozott kijutási metódust követett, annál inkább szükségszerű volt, hogy eltévedjen. A Keiszaríje ugyanis nem egy labirintus. Nem egy! Több összeérő, egymásba harapó útvesztő összessége, amelyekben benne van, minden egyes útvesztő-sejtben külön-külön ott van az egész is. Száz kicsi labirintus másolatból álló labirint-polip. Hiába járja be az ember az összes útját valamelyik labirintus-résznek, eljutva akár a kijáratáig, észre sem fogja venni, hogy kiért, újra kezdi ismét a bolyongást. A szabályokkal itt nem sokra lehet menni. El kell felejteni mindent, amit tud – és úgy érezte, hogy ez már nem is lesz nehéz. A fáklyák lomha lobogása sötét ecsetrajzokkal mázolta be a sikátorok falát. Öszvérkaraván haladt az úton, nagy alvadt vér színű olajos tömlők feszültek az állatok két oldalán. Megvárta, míg az utolsó öszvér is elporoszkált előtte, és lassan, önkéntelenül a karaván után indult.  

              A fehér fény hosszan bevilágította a kapuhoz vezető rámpát. A húsz öszvér mintha rudakon egyensúlyozna, úgy lépegetett önnön hórihorgas árnyékán járva, keresztül a Hold-patakon. Szél támadt. Százezer tücsök bömbölt. Fénytelen szemű apró viskókat látott a távolban. Kint volt végre. És nem érzett megszabadulást. Csak iszapos fáradtságot érzett. A Keiszaríje fekete árnyéka mint leölt totemállat hevert a magnéziumszínű homokon. Tett pár lépést a szabadban, de az árnyék szélénél megállt. – Majd holnap – gondolta – holnap továbbmegyek. Talán kiderül holnapra, hogy ez az egész történet, ez a lidércnyomás csak egy rossz álom volt, semmi más. Visszahúzódott a kapualj homályába.
 

Nincsenek megjegyzések: