2016. augusztus 14., vasárnap

RINO-RAJZOLÓ



Tíz, kilenc, nyóc, hét, hat, öt, négy,
Hány apád vót, hogy te möglégy?
régi-regö-regullya…

Három, kettő, egy és zérus,
Seggbe kúrt a rinocérus!
     régi-regö-regullya…

Fejibül eredt a farka,
Mer’ Lucifer úgy akarta,
     régi-regö-regullya…

Zéró, egy és kettő, három,
Bizony, egy csöppet se bánom,
     régi-regö-regullya…

Négy, öt, hat, hét, nyóc, kilenc, tíz,
bolond, ki lyányt papokra bíz,
     régi-regö-regullya…

Nincsenek megjegyzések: