2015. március 15., vasárnap

90


Csattant a pálca, ha nem a „szép kezébe” fogta a krétát. Csak ha egyedül volt, akkor írt ballal, írt az édesanyjának, akinek az arcára már alig emlékezett. Négyéves volt, amikor temették. A húga kettő. Apja új feleségét Ancsának kellett szólítani, katolikus volt, miatta került a kislány a pálcázó apácákhoz.  
Sejtette, hogy nem a születésnapja miatt lobogózzák föl a várost, de azért várta a március tizenötödikéket. Volt, aki azt mondta, nem is 15-én, hanem 14-én született, csak az apja, akit Nicsovicsnak hívtak, aztán inkább Nitsovits-nak, mert úgy magyarosabban hangzott, kokárdás-pityókás kedvében ráparancsolt a bábaasszonyra, hogy inkább az ünnepet írják a hivatalos papirosra.  
A jóképű kereskedő és a hódmezővásárhelyi divatszalon ifjú tulajdonosnője, Mucsi Ida a szegedi Oskola utcában nyitott boltot, éppen az épülő új templom, a Dóm mellett. Már álltak a tornyok, amikor a kislány megszületett, és öt éves volt, amikor végre fölszentelték Horthy Miklós kormányzó úr jelenlétében. 
A délről jövő, s az ortodox egyházhoz tartozó betelepülteket rácoknak mondták akkoriban, nem nagyon téve különbséget a szerbek, görögök és aromunok közt. Előkerül valami hódmezővásárhelyi lexikonból kimásolt papiros arról, hogy a Nicsovicsok inkább csak „átutazók” lehettek Szerbiában, eredetileg görögök voltak, sőt az is kiderül, hogy nem akárki, jeles tábornok volt a nagypapa nagypapájának a nagypapája, abban a szabadságharcban vitézkedvén, amelynek kapcsán mindig Byron lord nevét dobja ki az Internet, bármely oldalról kutakodjunk is. (A dokumentum szerint: "Nitsovits István szegedi divatárus, kinek híres boltja, a Harisnyaház, a fogadalmi templom mellett áll fenn, tulajdonképpen Nagyszentmiklóson született 1893-ban s Vásárhelyen eddig még csak vendég volt. Házassági kapcsolata azonban és az a kedves barátság, amely a Cserepes barakk vásárhelyi fiaihoz az egykori számvevőt fűzte, helyet biztosítanak neki ebben a könyvben. Nitsovits Istvánnak neje és üzlettársa Mucsi Ida, Mucsi Sándor volt Völgy utcai géptulajdonosnak és néhai Bíró Mária hatósági szülésznőnek a leánya. Mucsi Idának a Völgy utca 7 szám alatt, 1918 után pedig Szegeden állott fenn jónevű divatszalonja, majd amikor férjhez ment, urának lett üzlettársa. Nitsovits István régi görög családból származik, apai szépapja görög tábornok, anyai szépapja pedig magyar generális volt és Athénből 1850-ben Nákó gróf hozta el nagyapját Nitsó Istvánt, ki Szentmiklóson települt le. Ifj. Nitsovits István tanult Pesten, Bécsben. A háborúban véres harcokat küzdött át a szerb és orosz fronton és súlyos sebet kapott. Azután a Cserepes barakkban lett számvivő. A vásárhelyiek nagyon szerették bajtársi jó szívéért. A forradalom alatt részt vett a franciák elleni harcban. 1923 óta övé a népszerű Harisnyaház. Két gyermekük van: Erzsike és Margitka." - A lexikon adatait nem tudtam ellenőrizni, a két kislány neve azonban biztosan nem stimmel: Évának és Máriának hívták őket. A második keresztnevük Ildikó és ha jól emlékszem, Ida volt.

Az 1912-ben kiadott Nagyszentmiklósi Traditionalis Monográfia az 1865-ben újraalapított városi Casinó tagjai közt említi Nitsovits Theofán és Nitsovits Luka nevét. Ugyanez a könyv említést tesz a városházához kapcsolódó Nitsovits-féle házakról is.)
A fekete hajú, kreol bőrű lányt nemcsak  görögnek, nem is csak szerbnek nézik. Sírva fut hazáig, amikor lelökdösik a villamosról. A sárga csillagot hiányolják a kabátjáról; legközelebb nem úszod meg ennyivel, kiabálja utána egy felbőszült utas.
Győr: a front elől menekítve ide küldték a két lányt. A szovjet hadsereg persze nem állt meg Szegeden és Budapesten sem. A helyszín a Káptalandomb, a püspöki palota, az időpont 1945. március 30. Nagypéntek napja. A két lány egymással szemben vacog a romos padláson, kigombolt ingben. Két hatalmas kést szorítanak egymás szívéhez. Készülhettek a jelenetre, mert a késeket már napokkal előbb elemelték a Püspökvár konyhájáról. Mari 18 éves, Éva meg éppen húsz. Két hete volt a születésnapja, de valahogy kiment a fejéből. Persze a győriek is elfelejtették felzászlózni a várost, pedig arról biztos eszébe jutott volna. A püspökvárba úgy kerültek, hogy a nevelőanyjuknak, Ancsának valami rokona, talán épp a bátyja fontos ember a pápistáknál. Mintha kanonokot mondott volna, annyi biztos, hogy egy kicsit ütődött szegényke (ezek a lányok a legpatetikusabb pillanatokban sem tesznek lakatot a nyelvükre). A többi ott van a történelemkönyvekben: perceken belül megérkezik a felszabadító szovjet hadsereg. Ha a padlás felé indulnak, Éva és Mari átdöfi egymás szívét. A pincébe mentek. Én meg, ha Győrben járok, mindig meggyújtok egy gyertyát boldog Apor Vilmos püspök úr szarkofágján.
Kercseliget. Apró dunántúli falu három megye határán: Somogy-Tolna-Baranya. Hatalmas park közepén áll a klasszicista Maár kastély. Ma már helyreállíthatatlan rom.1946-ban azonban, mielőtt az állam rátenyerelt volna (s csinált belőle, kultúrházat, postát, pinceklubot, párthelyiséget, könyvtárt, stb.) újsághirdetésben kerestek házitanítót a Maár lány mellé. Éva vállalta, s csak vizsgázni járt haza a szegedi egyetem magyar – történelem szakára.
Az első igazi munkahely: tanár a kecskeméti óvónőképzőben. Férjhez megy a helyi gimnázium tanárához, akivel egy iskolai rendezvényen ismerkedik meg, s aki szintén nem a városba való. Miután megszületik a fiuk, társbérleti szobát utal ki számukra a Városi Tanács.
Férjét az ötvenhatos forradalom szellemi előkészítésének vádjával letartóztatják. Mivel a válás hivatalosan (és jóindulatúan) fölajánlott lehetőségével nem kíván élni, elveszti munkahelyét, majd képesítésénél alacsonyabb szintű munkakörben, általános iskolai tanárként alkalmazzák.  
A politika igencsak rátelepszik a magánéletre: második gyereke, a kislány csak tizenegy évvel a fia után születhet meg. Négy unokája van, két fiú, két lány.
Jobb kézzel ír, de vajon a rajzoláshoz bal kézbe venné-e a ceruzát?
Ma lett 90 éves. Ő az anyám.Nincsenek megjegyzések: