2015. március 10., kedd

1515 - 2015


 
Köszönet Valek Tündének, aki az Utisz Blog angol változatán  közölt 1514 – 2014 című bejegyzést megfejtette. Igen, Dürer 500 éves metszetének, a Melankóliának, pontosabban a Melencolia I című rézmetszetnek a parafrázisáról van szó. A Melankólia híres számnégyzete alapján tudjuk, hogy 1514-ben készült a metszet, és egy hasonló számnégyzetet fundáltam ki én is, megjelenítve rajta az ötszáz évvel későbbi, 2014-es dátumot. Tündének ajánlva idemásolok egy rövid passzust tegnapelőtti Műcsarnokbeli előadásomból, amely Leonardo anamorfózisairól szólt, köztük legrészletesebben egy másik "évfordulós" munkáról, egy idén ötszáz éves, vagyis 1515-ben készült Leonardo képről. Vagy legalábbis egy feltételezett Leonardo képről.  
" ... I. Ferencről, a francia királyról is készült anamorfikus portré. A minimus rendi szerzetes, Jean-François Niceron könyvében bukkanhatunk rá, a La Perspective Curieuse-ben. Ez az 1638-ban kiadott mű tekinthető az anamorfózisokkal foglalkozó nyomtatott szakirodalom első komoly darabjának. Tabula scalata, így hívják azokat a lépcsős képecskéket, amelyeken szemből nézvést csak harmonikaszerűen összeragasztott csíkok látszanak, más szögből azonban, illetve egy jól elhelyezett tükör segítségével már megjelenik az ábrázolat, esetünkben a francia király portréja, illetve egy felirat, amely tudatja, hogy tényleg őfelsége látszik a tükörben. De mit keresett Ferenc a tükörben, pontosabban abban az 1638-as könyvben, hiszen a többi ábrán Niceron atya kizárólag saját korának figuráit rajzolta meg, többnyire az aktuális uralkodót, XIII. Lajost. Minden bizonnyal egy meglévő, sőt talán közismert I. Ferenc korabeli anamorfózis reprodukcióját emelte be a könyvbe; egy 124 évvel korábbi munkát. És vajon ki más szerkeszthetett 1515-ben (ez a dátum szerepel a metszeten) anamorfózist az ifjú Ferenc képével, ha nem a király személyes pártfogoltja, az optika és a perspektíva kutatója, az elmés szerkezetek konstruktőre, Leonardo da Vinci? Ha így történt, megoldódna végre a talány, vajon nem próbálta-e meg a hiú uralkodó rávenni öreg barátját, hogy megörökíttesse magát vele, és a festészetbe beleunt 63 éves Leonardóhoz (hoppá: épp egyidősek vagyunk!) is sokkal jobban illene egy játékos varázskép konstruálása, semmint egy hagyományos táblakép. Talán az 1600-as évek elején még megvolt Leonardo I. Ferencet ábrázoló anamorfikus tabula scalatája, Niceron atya még láthatta, kipróbálhatta működés közben – és egyszerűen lemásolta." Az alábbi computer-képhez egyelőre Jean Clouet I. Ferenc-portréját vettem kölcsön, de már készül a rekonstrukció, az "igazi", a megfestett Leonardo tabula scalata is.

Nincsenek megjegyzések: